Events

08.10.22
21:00
Kozlov Club (Myasnitskaya Stage)
Anastasia Lyutova & The Band
15.10.22
20:00
Kemerovo, 42ND Street Speakeasy Bar
Anastasia Lyutova and Alexey Podymkin
20.10.22
19:00
St.Regis
Anastasia Lyutova & The Band
20.10.22
20:30
Saint-Petersburg
Anastasia Lyutova & The Band
22.10.22
20:30
Saint-Petersburg, Igor Butman Jazz Club
Anastasia Lyutova & The Band
29.10.22
19:00
Podolsk, KPC Dubrovici
Anastasia Lyutova & The Band
05.11.22
18:00
Novosibirsk, Philharmonic Hall
Anastasia Lyutova & The Band
06.11.22
19:00
Barnaul, Philharmonic Hall
Anastasia Lyutova & The Band
07.11.22
19:00
Barnaul, Musical College
Anastasia Lyutova & The Band
08.11.22
19:00
Kemerovo
Anastasia Lyutova & The Band