08.10.22
21:00
Kozlov Club (Myasnitskaya Stage)
Anastasia Lyutova & The Band
15.10.22
20:00
Kemerovo, 42ND Street Speakeasy Bar
Anastasia Lyutova and Alexey Podymkin